O nama

Centralni savet Srba u Nemačkoj (ZSD) osnovan je 2006-e godine u Hamburgu. Osnivači su predstavnici srpskih klubova i organizacija kao i istaknute ličnosti srpske dijaspore u Nemačkoj.

Kao društveno-politička organizacija ZSD deluje na saveznom novou. U okviru svog rada ZSD kao platforma Srba u Nemačkoj razmatra situaciju srpske dijaspore, formuliše njene stavove i bori sa za rešavanje zajedničkih gorućih problema kao što su školovanje srpske dece, rastuća nezaposlenost medju srpskim migrantima, staračka usamljenost ili pak na očuvanju jezika, kulture i tradicije Srba u Nemačkoj. On se u svojim sadržajima i aktivnostima okreće prvenstveno prema zemlji domaćina.

Ovom organizacijom političke strukture, javne ustanove kao i mnoge nevladine organizacije u Saveznoj Republici Nemačkoj dobile su po prvi put partnera iz redova srpske dijaspore koji na saveznom novou želi da aktivno učestvuje u kreiranju integracione politike ove zemlje prema doseljenicima.

Članovi ZSD-a žele, kao pripadnici jedne od najvećih i nastarijih grupa migranata u ovoj zemlji, da se ozbiljnije pozabave temama koje se tiču njihove sadašnjosti i budućnosti u Saveznoj Republici Nemačkoj.

 
srb_erlebnis_3.jpg